“Object truyền tham chiếu, primary truyền tham trị” đây là câu thần chú ắt hẳn rất nhiều lập trình viên đã đọc hay nghe qua khi học lập trình hướng đối tượng(OOP). Quên câu thần chú đó đi và hãy xem xét đoạn code dưới đây. Hãy suy đoán kết quả của dòng 9 và 12 nhé. Continue reading “Java không có kiểu tham chiếu?”

Advertisements